x

מוצרי ITC מול מוצרים מתחרים

 

תכונות ויכולות עיקריות
בעבודה מול מרכזיות ובסיסי נתונים

ITC

מערכות רישום שיחות

MIND ITC TABBS

מערכות מוקד שונות
השלמת יכולות וחוסרים רבים במערכות מוקד ורישום שיחות כן  לא לא
חיבור ישיר לכל המרכזיות הדיגיטליות ומערכות המידע בארגון (כגון SAP, Dynamics, Oracle) כן לא לא
תיעוד שיחות נכנסות, יוצאות ופנימיות כן לא חלקי
דיווחי זמן אמת מליבת המרכזייה בסנכרון עם נתונים נהוליים כן לא חלקי
איתור כשלים, עומסים במרכזיות  (כולל צפי עתידי) כן לא חלקי
יכולת הפעלת יישומים ומתן פקודות למרכזיות כן לא לא
BI - בינה עסקית (Business Intelligence) כן לא לא
חיבור לליבת (פרוטוקולי) המרכזיות כן לא לא
מבט-על על כלל הארגון בזמן אמת כן לא לא
מערכת WEB גמישה לשינויים ע"פ מטרות הארגון כן לא לא
מערכת אחת לניטור מגוון מרכזיות בארגון מבוזר – ממבט על-כלל ארגוני, ועד לסניף, מחלקה, שם ותפקיד העובד. כן לא לא
שימוש מצומצם במשאבי חומרה ורשת כן כן לא
התקנה פשוטה – כולל עדכונים ותחזוקה שוטפת כן חלקי לא
עלות יחסית נמוכה ביותר למשתמש כן כן לא