x

מערכת לניטור מטרידים

מעקב אחר התנהגות שיחות הנכנסות למערכת, סינון מטרידים טלפוניים

מערכת לניטור מטרידים של ITC-TECH מטפלת במעקב ובחסימת גישת מטרידי טלפון סדרתיים שמגיעים משני מקורות עיקריים:

  1. ניטור מטרידים ממקור פרטי - אנשים פרטיים המשתמשים בשיחות החינם לצורך הטרדה.
  2. ניטור מטרידים ממקור ארגוני עוין - התקפות מרוכזות שמטרתן לגרום לקריסת המרכזייה של הארגון המותקף ושיתוק פעולתו.

הנזק הנגרם בעקבות תופעת המטרידים הטלפונית הוא במישור המיידי הפונקציונאלי והכספי: קווי טלפון תפוסים, קריסת מרכזייה, זמן עבודה שמבוזבז על מענה לכמויות אדירות של שיחות סרק - ההשלכות המיידיות הולכות ומחריפות בטווח הארוך: 

רמת התפקוד של הארגון יורדת, שחיקת עובדים הולכת ומתעצמת, וסכומי כסף גבוהים זולגים מהמערכת על הוספת תגבור למצבת כוח האדם כדי לנסות להתמודד עם הכשל ללא הצלחה יתרה.

 

מערכת לניטור מטרידים

מערכת לניטור מטרידים של חברת ITC-TECH הינה המערכת יחודית מסוגה המקשיבה, עוקבת ומנתחת תנועות, פעולות יזומות ותהליכים שונים בקודים של המרכזייה, מזהה ומנטרת הטרדות המגיעות למרכזייה על קווים אנלוגיים ודיגיטליים, מגורמים שונים, לרבות תוכנות עוינות ובעלת יכולת ניהול וטיפול במערכת ריכוזית אחת המגנה על מגוון מרכזיות מסוגים שונים.

מערכת לניטור מטרידים של ITC-TECH מתחברת למרכזיות: סיסקו, אוויה, קורל-תדיראן, טלרד, פנסוניק, LG, נורטל ועוד.

ניהול המערכת מעוצב כפורטל ארגוני הכולל דוחות וניתוחים בזמן אמת, המפעילים התראות ופקדים שונים

עקב יכולת המערכת להתחבר לקודים של מגוון מרכזיות, מתקבלת גמישות גבוהה ועלויות נמוכות יחסית למערכת טכנלוגית מתקדמת עבור לקוח קצה.

 

סיפור לקוח - מוקדי 100 של משטרת ישראל

עד לפני 9 שנים, בכל פיגוע, מרכזיות המוקדים קרסה, עקב התקפות עוינות שנועדו לחסום את קווי החירום לאזרחים הזקוקים לסיוע. 

מאז כניסת המערכת למוקדים, נחסמים בכל חודש כעשרות אלפי שיחות מטרידים לכל מוקד. כך לדוגמא מוקד 100 בסלמה ת"א:

שיחות שנחסמו בחודשים:
דצמבר 57,166
ינואר 44,909

מעבר להגנה ההדוקה על המרכזייה ממתקפת המטרידים, כמות המוקדנים ירדה לשליש והוסיפה חיסכון משמעותי של הארגון במשאבים, מה גם שאיכות החיים של המוקדנים השתפרה לאין ערוך ואיתה גם איכות השרות הטלפוני לאזרח.