x

מערכת קמפיין טלפוני

 מערכת קמפיין טלפוני - CALL ME BACK

לניהול קמפיינים שיווקיים בשילוב טלפוניה נייחת, סלולרית (SMS), ואינטרנט

Powered by emaze

מערכת קמפיין טלפוני

 CALL ME מאפשרת לגולשים באינטרנט להפעיל דרישה במרכזיית הארגון מבאנר או מ SMS לחזור
אליהם בשיחת טלפון בזמן אמת או בשעה הנוחה להם להתקשרות. המוקדנים מקבלים את כל האינפורמציה והשיחות באופן אוטומטי.
ישום המערכת בקמפיינים, ובפניות לקוחות / ספקים.

א. הפעלת מרכזייה מבאנר / אתר דינמי / SMS
הגולש מזין את פרטיו בבאנר / באתר (שם, מס' טלפון, ושעה נוחה להתקשרות בטווח שעות הפעילות של המוקד).
בשידור SMS – המוען שולח הודעה (המערכת מזהה את פרטיו ומכניסה אותו לתור ברשימת החיוג)
*מוען שאינו מזוהה במערכת, ממוין לרשימת ניטור.
המערכת שולחת חזרה אישור ב SMS על קבלת הבקשה. *לא מזוהה – יקבל הודעת דחייה.
פרטי המבקש מתועדים ומשודרים אוטומטית לPCC - לרשימת החיוג של המוקדנים.
הPCC יוצר קשר אוטומטי עם המבקש בזמן אמת / בשעה שהזמין.
המוקדן מקבל הודעת התראה לפני חיוג עם כל האינפורמציה של הנמען.
המוקדן מקבל את מקור האינפורמציה (קוד קמפיין, SMS, וכו).

ב. רשימת החיוג במוקד
ניהול רשימות חיוג - השגת שיחות אוטומטית ע"פ עדיפויות וזמנים לחיוג
עבודה ברקע - סורק את תור השיחות היוצאות מבלי להפריע לך בעבודה שוטפת אחרת.
התראה – חלון מתפרץ לפני השגת שיחה עם כל פרטי הנמען ומקור הפנייה
נודניק / דחיית שיחה למועד אחד.

ג. מערכת פיקוח ובקרה: תיעוד שיחות ארגוני / פניות גולשים / פניות בSMS
כניסה לתיעוד ממחשב בהרשאת מנהל.
תצוגה היסטוריה של שיחות שהגיעו מ WEB / SMS
תצוגת שיחות יוצאות / נכנסות / שלא נענו / ע"פ קו, שלוחה, סוג שיחה, מס' טל., שם הנמען, משך שיחה, מועד.
תצוגת זמן ירידת הודעות WEB / SMS לרשימת החיוג
דו"חות ופנל סטטיסטיקה בליווי גרפים.