x
שמרו איתנו על קשר!
רשמו כאן את שמכם ואת כתובת הדוא"ל שלכם והשארו מעודכנים!
מאשר/ת לקבל מידע מהאתר

השוואה מול מוצרים בתחום

תכונות ויכולות עיקריות

ITC

מערכות רישום שיחות
Mind CTI, Tabbs

מערכות מוקד
(Composite, Aspect ואחרים)

מערכת ענן המנטרת מרחוק מגוון מרכזיות שונות כן  לא  לא 
יכולת קריאת ליבת המרכזיה  ושליטה בו זמנית על קבוצת מרכזיות ON-LINE . כן  לא  לא 
פלאג מוכן למערכות המידע בארגון (כגון SAP, Dynamics, Oracle) כן  לא  לא 
יכולת תיעוד שיחות,פנימיות,גולשות, ועקוב אחרי כן  לא  לא 
דוחות התפלגות השיחות ע"פ היררכיות ארגוניות שונות, לפי אתרים,מחלקות ושלוחות , לפי תפקידים, אשכולות וקבוצות כולל שמות ע"פ call ID , שאיבה מבסיס נתונים, וקביעת שמות מ AD כן  לא  לא 
כניסה ע"פ רמת הרשאה וגישה סלקטיבית לבסיסי נתונים , ע"פ מגוון פרמטרים כן  לא  לא 
איתור כשלים, עומסים כלל ארגוני (כולל צפי עתידי) כן  לא  לא 
מערכת פתוחה –  רישיון סטודיו לבניית דוחות עצמית בקלות ובפשטות ע"פ צרכיו המשתנים הארגון. כן  לא  לא 
יכולת הפעלת יישומים על המרכזיה והדסקטופ, יכולת הפעלת מערכות צד ג' כן  לא  לא 
תכנון רולים כמו: משלוח דוחות אוטומטי, יום יומי, למיילים, או ב-SMS, ניתוב ע"פ עומסים ועוד. כן  לא  לא 
בינה עסקית - BI (Business Intelligence) מידע המגיע בזמן אמת מנתוני טלפוניה בסנכרון עם מידע ניהולי בזמן אמת. כן  לא  לא 
מנגנון לומד, בעל יכולת תחקור עצמאית, הבודק תהליכים בפרקי זמן הסטוריים, ובונה מערך פרמטרים לווידוא חריגה מהנורמה כן  לא  לא 
יכולת תצוגת מספרי שלוחות + כתובת IP בכל זמן נתון.  דיווח על שינוי כתובת IP של השלוחה כן  לא  לא 
דיווח על שלוחה ציר לא פעיל כן  חלקי  לא 
התקנה פשוטה – כולל עדכונים ותחזוקה שוטפת כן  לא  לא 
השלמת יכולות וחוסרים רבים במערכות מוקד ורישום שיחות כן   לא לא 
שימוש מצומצם במשאבי חומרה ורשת כן   כן לא 
עלות יחסית נמוכה ביותר למשתמש כן   כן לא